Dziś jest 19-09-23 Imieniny: Tekli, Boguslawa, Linusa

Kancelaria parafialna

jest czynna:
w poniedziałki,środy i piątki od 18.00 – 19.30
Telefon: 12 637 55 96,     662 380 402

  E-mail:
parafia.bronowice@gmail.com

 

im. Św. Faustyny Kowalskiej

Troska o ludzi chorych, biednych i potrzebujących należy do jednych z najpilniejszych zadań i obowiązków Kościoła pielgrzymującego.

 Ojciec Święty Benedyk XVI w encyklice „Deus Caritas est” podkreśla: „Kościół jako rodzina Boża, powinien być dziś, tak jak wczoraj, miejscem wzajemnej pomocy i równocześnie miejsce gotowości do służenia wszystkim potrzebującym pomocy, nawet tym, którzy pozostają poza nim” (nr 32). Nie jest łatwo pojąć i zrozumieć drugiego człowieka. Dopiero bezinteresowny dar z siebie, uczy nas nie tylko pokory wobec wszelkiego stworzenia, ale również chrześcijańskiej dojrzałości w konkretnych czynach, jakie niesie ze sobą właśnie miłość miłosierna, zdolna pokonywać wszelkie bariery i odczucia, kierując się przede wszystkim odwiecznym przykazaniem Boga i bliźniego. Ponieważ – jak uczy nas Benedykt XVI – „miłość bliźniego polega właśnie na tym, że kocham w Bogu i z Bogiem również innego człowieka, którego w danym momencie może nawet nie znam lub do którego nie czuję sympatii” (nr 18). Współczesna epoka, tak bardzo zmieniająca oblicze ziemi, nastawiona jest głównie na materialną część swojego istnienia i posiadania. Zdobycze techniki w niczym nie przeszkadzają „możnym tego świata”, w ekonomicznym wyzysku drugiego człowieka, nie patrząc przy tym na jego osobistą godność i prawo do normalnego życia. W tym szalonym codziennym tempie, wiele osób nie umie poradzić sobie z coraz to bardziej narastającą biedą, czy bezrobociem. Wiele rodzin pozostaje bez spokojnego dachu nad głową, wiążąc przysłowiowy „koniec z końcem” resztkami sił. Wiele osób nie potrafiło odnaleźć siebie lub nie potrafi poradzić sobie z ekonomicznymi przemianami ostatnich dekad. Widać to zwłaszcza teraz, w dobie wszelkich kryzysów, tak ekonomicznych jak i duchowych, osobistych oraz rodzinnych. Dlatego, miłość – według Ojca Świętego – nigdy nie jest «skończona» i spełniona, ale dojrzewa i zmienia się wraz z nieubłaganym biegiem życia (por. nr 17). 

Obserwując społeczne zmiany, aby wyjść naprzeciw biednym ludziom i rodzinom naszej bronowickiej parafii, zawiązała się w roku 1992 Franciszkańska Grupa Charytatywna, której patronuje od początku św. Siostra Faustyna i Boże Miłosierdzie. Ten jedyny w swoim rodzaju „znak czasu”, jakim jest coraz prężniej rozwijający się na całym świecie kult Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza na naszej krakowskiej ziemi, rozciągający się z łagiewnickiego wzgórza nadziei, zobowiązuje i przynagla do konkretnych odpowiedzi wszystkich chrześcijan oraz ludzi dobrej woli i serca. Bowiem, „jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! – mówił o tym wyraźnie błogosławiony Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 2002 roku. – Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba łaski miłosierdzia, które koi ludzkie umysły i serca, i rodzi pokój. Gdzie brak szacunku dla życia i godności człowieka, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy”. 

Wierna uczennica Chrystusa, apostołka Bożego Miłosierdzia, św. Siostra Faustyna Kowalska, jest nie tylko naszą duchową Patronką, ale i orędowniczką w niebie dla wszelkich naszych poczynań, planów i zamiarów. Służąc innym, usługujemy samemu Stwórcy, Panu wszechświata. Dlatego, starając się jak najlepiej odpowiedzieć na podjęte wezwania, chcemy uwrażliwiać zarówno swoje jak i serca innych, aby włączały się w miłosierną posługę wobec naszych bliźnich i parafian. Zdajemy sobie sprawę, iż nie tylko materialna pomoc może być konkretną odpowiedzią na ludzką biedę, ale również może to być nade wszystko osobista modlitwa i uświęcenie wszystkich parafialnych rodzin, dla których miłość nie powinna znać jakichkolwiek granic i barier. 

Obecnie do naszej grupy należą: Irena Jamka, Janina Karcz, Czesława Żurek, Ewa Skotniczna, Maria Sumera, Maksymilian Jamka i Kazimierz Łabno. Wszystkich więc chętnych, zapraszamy do wspólnego charytatywnego wolontariatu. Nie potrzeba przecież wiele, aby coś pięknego zrobić dla innych. Nieraz wystarczy samo słowo, aby przywrócić komuś radosny blask zasmuconym oczom i uśmiech wdzięczności za życie, które odnalazło niespodziewanie swój nowy sens i szczęście. W swojej charytatywnej posłudze chcemy być wierni wskazówkom naszej Świętej Patronki oraz Chrystusowi, który jest Źródłem wszelkiego miłosierdzia, prosząc Go przy tym słowami modlitwy, które zapisała w swoim „Dzienniczku” Siostra Faustyna: „O Boże, wiekuisty, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a litości skarb jest nieprzebrany, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, abyśmy w chwilach ciężkich nie rozpaczali ani upadali na duchu, ale z wielką ufnością poddali się woli Twojej świętej, która jest miłością i miłosierdziem samym” (Dz 950).

Irena Jamka

a

Odwiedziło nas

Odsłon: 2386

Odwiedzający

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.

Parafia w obiektywie

Szukaj